Met ingang van maandag 6 februari 2012 om 12.00 uur is het vaarverbod in Fryslân uitgebreid. Hiermee wil de provincie de aangroei van ijs de ruimte geven. Het vaarverbod geldt tot nader bericht.

Er mag niet meer gevaren worden op:

· de vaarweg naar Drachten;

· de vaarweg naar Heerenveen;

· het Van Harinxmakanaal, traject Tsjerk Hiddessluizen –oostelijke toegang Leeuwarden;

· het traject Van Harinxmakanaal – Industriebrug te Harlingen (het Verbindingskanaal);

· de westelijke toegang tot Leeuwarden.

Uitzonderingen

Op de volgende vaarwegen geldt het vaarverbod niet, omdat deze vaarwegen belangrijke verbindingen zijn voor de beroepsvaart.

· het Prinses Margrietkanaal;

· het Van Harinxmakanaal, traject vanaf oostelijke toegang tot Leeuwarden tot Fonejacht

· de oostelijke toegang tot Leeuwarden;

· de Houkesleat tot en met de industriehavens.

IJs

Het vaarverbod is bedoeld om de aangroei van ijs te bevorderen. De komende dagen wordt overdag en ’s nachts vorst verwacht. Het instellen van het vaarverbod betekent niet dat het ijs veilig is om er op te schaatsen.

Veiligheid

De veiligheid op het ijs is een verantwoordelijkheid van de IJswegencentrales en de gemeenten die het ijs vrijgeven voor toertochten en wedstrijden. Voordat de provincie het vaarverbod instelt, overlegt ze dit met de Friesche IJsbond en Wetterskip Fryslân.

Bevoegdheid

Gedeputeerde Staten maken gebruik van hun bevoegdheid tot het instellen van een vaarverbod op grond van artikel 16 van de Vaarwegenverordening Fryslân.