LEEUWARDEN – De Vogelwacht Leeuwarden en de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) hebben zaterdag nestkasten voor gierzwaluwen in Huizum-west geplaatst.

De actie startte op de Schrans bij It Frysk Skildershûs. Daarna werden nestkasten aangebracht op woningen van Woon-Friesland aan de Jan van Scorelstraat en de Dirk Boutstraat. De werkzaamheden vonden plaats in het kader van het gemeentelijk vogelbeleid.

Als gevolg van nieuwbouw en renovatie blijft er weinig nestgelegenheid over voor mussen en gierzwaluwen onder de daken. Daarom wordt er gezocht naar alternatieven. De gemeente heeft samen met Annet Flapper, die een wijkwaardebon heeft ontvangen in het kader van het project Wijkidee, een vogelplan ontwikkeld voor Huizum-west. Mussen en gierzwaluwen staan hierbij centraal. De Vogelwacht Leeuwarden en de BFVW zijn hierbij betrokken als adviserende en uitvoerende partij. In totaal werden zaterdag 22 nestkasten aangebracht.

Ook elders worden in deze periode nestvoorzieningen aangebracht. In de Bosboomstraat worden huifjes voor gierzwaluwen op de dakpannen aangebracht en elders worden mussenkasten geplaatst. Voor specifieke vogelsoorten worden nestkasten aangebracht voor zwarte roodstaart, gekraagde roodstaart, boomkruipers en vliegenvangers.

Onlangs zijn ook nestplekken voor ijsvogels ingericht.