Als voorbereiding op de Tall Ship Races in juli te Harlingen, organiseert Veiligheidsregio Fryslân samen met gemeente Harlingen een oefenavond op maandag 28 april. Diverse hulpverleningsorganisaties worden tijdens de oefening ingezet.

Het evenement rondom de Tall Ships Races vindt van 3 tot 6 juli plaats in de haven van Harlingen. Tijdens het evenement zijn er vele activiteiten op het water en op de kade. Om het evenement succesvol en veilig te laten verlopen, is het noodzakelijk dat hulpverlenende organisaties voortijdig op de locatie oefenen.

Om de hulpverleners zo goed mogelijk te beoefenen, is het niet mogelijk om concretere informatie te geven over de inhoud van de oefening in Harlingen. Tijdens de oefening worden diverse hulpverleners ingezet in en rondom de haven van Harlingen.

Veiligheidsregio Fryslân organiseert diverse keren per jaar multidisciplinaire oefeningen. Deze oefeningen met diverse samenwerkende hulporganisaties (multi), komen naast de specifieke oefeningen van de brandweer (mono). Deze oefeningen tezamen maken de Friese hulpdiensten tot daadkrachtige partners die accuraat weten op te treden als dit nodig is.

Foto’s: Stefan Postema