Op 26 september 2014, is het precies honderd jaar geleden dat op de Piipster werf in Drachten, het skûtsje ‘Drie Gebroeders’ te water werd gelaten. Dat is nu het huidige Ljouwerter skûtsje, met de naam ‘Rienk Ulbesz’.

Het Ljouwerter Skûtsje neemt sinds 1991 deel aan de SKS wedstrijden. De Stichting Ljouwerter Skûtsje ambieert, naast het SKS Kampioenschap, het in ere houden van de traditie! Zo zal er een Jubileumboek worden geschreven met als titel, ’De Leeuw is Los’ waarin de mensen op- en rond het skûtsje centraal staan. Daarnaast zal de jubileumwedstrijd onder auspiciën van de SKS op 28 juni 2014 worden gezeild op Grou. Het startschot klinkt om 14.00 uur, en naast het Ljouwerter Skûtsje met aan het helmhout Siete Meeter, zullen alle SKS skûtsjes aanwezig zijn.

De ‘Rienk Ulbesz’ is toe aan een een grondige renovatie. Het ijzerwerk verkeerd in slechte staat. Om de renovatie uit te kunnen voeren, vinden er meerdere gesprekken plaats met diverse partijen om de renovatie financieel mogelijk te maken. De Stichting Ljouwerter Skûtsje is volledig afhankelijk van Sponsoren, Vrienden en Donateurs. Daarnaast heeft de Stichting meerdere acties opgezet voor het binnen halen van extra geld.

De ‘Rienk Ulbesz’ is van, en voor iedereen die het skûtsjesilen, maar in het bijzonder de Stichting Ljouwerter Skûtsje, een warm hart toedraagt.