Heerenveen, 30-06-2014 – De Dierenbescherming heeft met grote teleurstelling kennis genomen van de Nota ‘Frysk Guozzenoanpak 2014’, waaruit blijkt dat de provincie Friesland inzet op een forse reductie van ganzen en zij geen volledige winterrust hanteren.

In het eind verleden jaar gesneuvelde Ganzenakkoord was juist een vier maanden durende rustperiode voor ganzen in de winter geregeld. Met het sneuvelen van het Ganzenakkoord gaat deze volledige winterrust nu toch verloren en is er ingezet op een halvering van de duur voor de komende twee jaar. De Dierenbescherming betreurt de beslissing om in te zetten op intensivering van het afschot en vraagt de provincie om juist werk te maken van diervriendelijke alternatieven in het geval van schade en overlast.

Eerder al heeft de Dierenbescherming gewezen op de rol die de provincie zou kunnen nemen in het stimuleren van diervriendelijkere alternatieven. Deze adviezen zijn helaas niet overgenomen. Ook ons aanbod om alternatieven onder gebruikers te stimuleren, door bijvoorbeeld agrilasers beschikbaar te stellen aan boeren (met gebruiksadviezen), is tot op heden door provincie niet opgepakt. Alleen de meest dieronvriendelijke en ook nog eens niet effectieve methode, het doden van dieren, is opgenomen. Dit is niet alleen voor de gans, maar ook voor de agrariër een gemiste kans voor een effectievere en diervriendelijkere aanpak.

Lichtpunt
De provincie wil schadebestrijding effectiever organiseren door middel van een bestrijdingsprotocol. Hiermee willen ze verzekeren dat bij een melding van overlast, snel verjaging via ondersteunend afschot plaatsvindt. Met een snelle verjagingsactie geef je een duidelijk signaal af richting ganzen dat het op die percelen niet veilig is. Uit de praktijk in Flevoland is bekend dat een snelle reactie waar verjaging binnen een half uur na melding gebeurt, in combinatie met volledige rust in de natuurgebieden waar verjaagde ganzen heen kunnen gaan, zeer effectief is. In die provincie worden zeer weinig ganzen geschoten en is schade beperkt. Echter, de provincie Friesland spreekt over zo snel mogelijk en in elk geval dezelfde dag. In vergelijking met Flevoland is dat zeker niet snel te noemen. De vraag is dan ook of met het protocol de effectiviteit van schadebestrijding behaald zal worden.

Diervriendelijke alternatieven
Het afgeven van een duidelijk signaal door het opstellen van een goed bestrijdingsprotocol waarbij (ver)jagers snel ter plekke moeten zijn om dieren te verjagen ondersteunt de Dierenbescherming mits er voldoende rustgebieden zijn waar deze verjaagde ganzen naar toe kunnen. Bovendien, de Dierenbescherming blijft aandringen op het gebruik van diervriendelijkere alternatieven voor het verjagen van dieren dan het geweer. Met een middel zoals de agrilaser, mits verantwoord gebruikt, kunnen dieren ook effectief verjaagd worden naar rustgebieden. Zij vindt het doden van ganzen wreed en wijst erop dat dit geen duurzame oplossing is. Lees hier meer over alternatieven: www.dierenbescherming.nl/nieuws/3318.

Inzet
Het mag duidelijk zijn dat de Dierenbescherming hoopt op betere tijden voor de gans in Nederland. De dierenwelzijnsorganisatie blijft aandringen bij de provincie Friesland om vooral voor een duurzame, diervriendelijke aanpak te kiezen.