De doorgaande weg (N355) door Twijzel is weer open voor het verkeer. De afgelopen maanden werkten de provincie Fryslân en de gemeente Achtkarspelen samen aan de herinrichting van de dorpskom van Twijzel. En niet zonder resultaat. Er is minder geluidsoverlast en Twijzel krijgt straks een stukje van haar dorpse karakter terug. Vrijdag 19 september namen gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Max de Haan de vernieuwde weg feestelijk in gebruik.

De N355 is een belangrijke route voor doorgaand verkeer van onder meer Buitenpost richting Leeuwarden. De weg loopt dwars door de dorpskern van Twijzel heen en dat zorgde voor overlast en onveilige situaties. De afgelopen maanden pakten provincie en gemeente dit samen aan met een herinrichting en een opknapbeurt van de parallelwegen, fietspaden en bermen in de bebouwde kom. Gedeputeerde Sietske Poepjes: “De werynrjochting en oanpaste snelheid fan 30 km/oere yn de doarpkearn soargje foar minder oerlêst en in feiligere ferkearssituaasje. Oanpaste strjitferljochting en mear grien yn de bebouwde kom fersterkje aanst it fan oarsprong doarpske karakter fan Twizel.”

Bomen planten

De komende periode worden de puntjes op de i gezet. De aannemer werkt verder aan de bestrating van de parallelwegen langs de N355. In het centrumgebied, op een aantal kruisingen en bij de Petruskerk is hierbij bewust gekozen voor straatstenen in een afwijkende kleur (roodbruin) om aan te geven dat weggebruikers alert moeten zijn en hun snelheid moeten aanpassen. In november en oktober worden op verschillende plekken langs de weg eiken geplant die het dorpse karakter van Twijzel verder versterken.

In het zonnetje

Na een zomer vol wegwerkzaamheden, omleidingsroutes en oponthoud was er tijdens de opening speciale aandacht voor de inwoners van Twijzel. Een treintje reed over de N355 om bewoners op te halen en naar de locatie van de opening te brengen.

foto: Jaap Spieker