Ze verwachtte haar zoon en de boodschappen, geen onverwacht bezoek dat haar zou verkrachten. Toch overkwam het een 93-jarige vrouw.

De slechtziende vrouw zag in eerste instantie geen kwaad in de man die haar woning in wijkzorgcentrum Sint Jozef in Leeuwarden binnenkwam. Toch maakte hij zijn snode plannen direct duidelijk: de 91-jarige man verkrachtte de dame.

Het was de SRV-dame die als eerste onraad rook. Zij kwam, zoals elke week, op 29 maart vorig jaar bij het slachtoffer langs om de boodschappen op te nemen. Ze zag een haar onbekende man dicht op de vrouw zitten. Toen ze beter keek zag ze het vest van de dame op de grond liggen en haar shirt omhoog, waarna ze haar te hulp schoot. Inmiddels had de man met zijn rollator het hazenpad gekozen. Twee verzorgenden constateerden ook dat er iets niet in de haak was.

Onzedelijk betast

Huilend vertelde ze wat er was gebeurd: er was een onbekende, die de vrouw vanwege haar zichtproblemen niet kon plaatsen, de woning binnengekomen en hij had haar onzedelijk betast. Daarnaast had hij haar belet haar persoonlijk alarm in te drukken, omdat hij haar handen vast had. Die handen dirigeerde hij naar zijn geslachtsdeel, dat hij ook in haar mond dwong.

De verdachte, die verstek liet gaan, meldde desgevraagd op het bureau dat de vrouw zijn vriendin was, en dat ze elkaar een paar jaar kenden. Hij was haar die ochtend tegen gekomen en was haar gevolgd naar haar kamer. De vrouw kende de man naar eigen zeggen niet.

Dertig maanden cel

,,Het is wrang dat iemand dit op haar oude dag met zich mee moet dragen’’, vindt officier van justitie Sierd Eijzenga. Hij rekent het de verdachte, die ondanks zijn hoge leeftijd volledig toerekeningsvatbaar is, zwaar aan dat hij de vrouw in haar eigen woning te lijf ging. De man zonder strafblad werd ruim een week na de handelingen aangehouden omdat hij zich weer zonder reden ophield bij het tehuis.

Onderzoek van de reclassering laat een beeld zien van een man die een heldere indruk maakt en leeft als een kluizenaar op een flatje. Daarnaast sluit zijn zoon niet uit dat zijn gescheiden vader een vorm van autisme heeft. Het recidiverisico is hoog, omdat de man een verminderde impulscontrole heeft.

Eijzenga eist, ondanks de hoge leeftijd van de man, 30 maanden cel waarvan tien voorwaardelijk. Ook wil hij dat de man zich conform het reclasseringsrapport laat behandelen en een locatieverbod inclusief proeftijd van twee jaar krijgt.