LEEUWARDEN – Leeuwarden won vrijdag 6 september de spannende race tegen Eindhoven en Maastricht en is in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa.

Tijdens een groot aftelfeest op het Gouverneursplein in Leeuwarden hoorden gedeputeerde van provincie Fryslân Jannewietske de Vries en wethouder Isabella Diks Leeuwarden als winnaar noemen.

Het jurybezoek van maandag 2 september was al veelbelovend. Met het laatste bidbook had de Friese hoofdstad bovendien een sterke troef in handen. Vooral het laatste jaar is keihard aan de overwinning gewerkt. De gedeputeerde zette haar schouders al vroeg onder de kandidaatstelling en is dan ook enorm blij met de titel. ‘Allinnich de race om de Kulturele Haadstêd al joech Ljouwert en Fryslân in flinke oppepper. Prachtige aktiviteiten waarden betocht, en de gearwurking ûnder inoar is fantastysk. Dat kinne we no fierder útbouwe. Kultureel en sosjaal binne we no echt izersterk, en de Kulturele Haadstêd sil ús in bêste ekonomyske ympuls jaan.’

Ieder jaar mogen twee landen de culturele hoofdstad van Europa leveren. Leeuwarden en Fryslân werkten twee jaar samen om Kulturele Haadstêd 2018 mogelijk te maken. De kandidaatstelling alleen al leverde al positieve economische effecten op. Steden en regio’s die de titel Culturele Hoofdstad van Europa dragen, krijgen een culturele en sociale impuls.

Foto: Twitter