HOLWERD – Op verschillende plekken in Friesland zijn door de hoge waterstand en harde wind de kades ondergelopen.

Bij Holwerd werd de pier afgesloten omdat het water tot aan de dijk kwam te staan en het niet mogelijk was om bij de pier te komen. De veerdienst naar Ameland was al eerder uit de dienst gehaald en gaat pas in de loop van de middag weer varen. Veel mensen kwamen een kijkje nemen en maakten foto’s van de bijzondere waterstand.

Ook bij Lauwersoog was de haven onder water te komen staan en was zelfs de visafslag niet meer toegankelijk, maar ook andere bedrijven konden hun pand niet droog houden.

Eerder in de nacht was een schip van Rijkswaterstaat los geslagen bij de pier van Holwerd. In de loop van de ochtend kon het schip worden weg getrokken van de kwelder net voor de dijk bij Ternaard.

In Harlingen werd volgens de berekeningen van het waterschap het hoogste waterpeil van Friesland gemeten. 3.42 meter boven NAP, maar bij Lauwersoog net op de grens van Friesland en Groningen was de stand het allerhoogst met 3.72 NAP. De waterstanden waren hoger dan men van te voren had gedacht en dus is in de nacht van donderdag op vrijdag dijkbewaking ingezet en ook vrijdag overdag werd er nog dijkbewaking ingezet tot ongeveer 14.00 uur. Zoals het nu lijkt is er weinig tot geen schade ontstaan aan de dijken in de provincie, alleen op Ameland was op zo’n 15 plekken aan de Waddenzeedijk lichte schade, maar dit zal geen gevaar opleveren en word waarschijnlijk vrijdag nog gerepareerd.