Maandag 17 maart is de uitvoering van De Centrale As symbolisch van start gegaan. Gedeputeerden Sietske Poepjes, Johannes Kramer, wethouder Roelof Bos van de gemeente Dantumadiel en regiodirecteur ProRail Jan Mulder voerden in samenwerking met leerlingen van CBS De Bron uit Damwâld de starthandeling uit. Sietske Poepjes: “Deze leerlingen volgen de komende twee jaar de bouw van de onderdoorgang bij de Doniawei. Zij zijn de toekomstige gebruikers van De Centrale As.”

Groep 6 van CBS De Bron reed over een denkbeeldige weg waarbij aandacht was voor drie belangrijke aspecten uit de twee contracten die in uitvoering zijn gegaan: de onderdoorgang bij de Doniawei, de fly-over bij De Falom in het kader van gebiedsontwikkeling en de spooronderdoorgang bij Feanwâlden.

Daarnaast werd door de Vrienden van De Centrale As een schep aangeboden aan wethouders Roelof Bos en Albert van der Ploeg. Deze schep ging bij de Doniawei echt de grond in. Roelof Bos: “De Centrale As is van groot belang voor onze gemeente. Een goede ontsluiting is belangrijk voor onze ondernemers.”

Volop in uitvoering

De uitvoering van De Centrale As is nu echt los. Eind 2012 is er al gestart met de rondweg Garyp. Nu gaan er twee contracten van de dubbelbaans weg zelf in uitvoering. Aannemer Heijmans start met het deel tussen Dokkum en De Westereen en neemt ook een aantal gebiedsmaatregelen mee in de uitvoering. Johannes Kramer: “Dan giet it benammen oer de ûntwikkeling fan natuer. We wolle sa in plus foar it gebiet realisearje.”

Spooronderdoorgang

ProRail heeft Max Bögl gecontracteerd voor de realisatie van de spooronderdoorgang bij Feanwâlden. Jan Mulder: “We bouwen twee onderdoorgangen voor het project De Centrale As. De eerste is bij Feanwâlden. Veilige kruisingen bij het spoor moet je ongelijkvloers doen.” De spoortunnel wordt naast het spoor gebouwd en in oktober 2014 ingeschoven.

De Centrale As
Het tracé van De Centrale As is opgeknipt in ongeveer 16 deelcontracten. Medio 2014 gaat het middendeel bij Burgum (waaronder het aquaduct) in uitvoering. De aanbestedingen van de overige contracten starten dit jaar nog. Wel vinden er al voorbereidende werkzaamheden plaats, bijvoorbeeld het verleggen van kabels en leidingen tussen Sumar en Nijega. Meer informatie over De Centrale As vindt u op www.decentraleas.nl.