Er komt een nieuw fonds voor culturele plannen en ideeën in Fryslân. Met dit Brûsfûns wil de provincie nieuwe initiatieven in Fryslân ondersteunen, niet alleen voor cultuur, maar ook voor de Friese taal of voor het onderwijs. Het is één van de plannen uit de nota Grinzen Oer. Daarin staat wat de provincie de komende vier jaar wil doen op het gebied van cultuur, taal en onderwijs. Goed nieuws voor Fryslân: bezuinigen komt niet in de plannen voor.

Grinzen Oer staat vol plannen en acties. Behalve het Brûsfûns komt er bijvoorbeeld ook een Books from Fryslân. Dat wordt een brochure die telkens enkele titels uit de Friese literatuur in de schijnwerpers zet. Het idee komt van het Nederlands Letterenfonds, dat twee maal per jaar Ten Books from Holland and Flanders uitbrengt. Voor beginnende schrijvers komen er debutantenbeurzen. En de provincie gaat door met de Praat mar Frysk campagne, de succesvolle campagne om het gebruik van het Fries te stimuleren.

Een sterke culturele basisinfrastructuur vormt het belangrijkste uitgangspunt van de nota. Een sterke basisvoorziening van culturele instellingen is van belang om het cultuurklimaat in Fryslân op peil te houden. De basisinstellingen mogen daarom rekenen op een structurele bijdrage van de provincie. In ruil vraagt de provincie ze om te helpen om andere initiatieven van de grond te krijgen.

De nieuwe nota gaat ook over taal en onderwijs. Er staan bijvoorbeeld plannen in om het Fries van peuterschool tot universiteit in het onderwijs te houden. Ook wil de provincie een leerlingvolgsysteem opzetten voor het Fries.

Onderlinge invloed

Overal in de nota wordt duidelijk dat cultuur, taal en onderwijs elkaar versterken. De Iepenloftspullen zijn niet alleen cultuur, maar ook een flinke duw in de rug voor het Fries. Ook goed onderwijs in het Fries zorgt dat de taal in leven blijft, zeker als de scholen meertalig onderwijs aanbieden. Zo hebben de plannen uit de nota effect op meer terreinen dan één.

Internationale focus

De cultuur in Fryslân is niet alleen voor de Friezen. De provincie wil ook de rest van Nederland en het buitenland laten zien wat Fryslân te bieden heeft. De kandidatuur van Leeuwarden voor de titel Culturele Hoofdstad 2013 is daar een eerste voorbeeld van en krijgt dus steun van de provincie.

De provincie trekt in 2013 4,5 miljoen euro uit voor de plannen uit de nota