Met nieuwe ingrepen hoopt Leeuwarden het nieuwe stationsgebied veiliger te maken. Voor autoverkeer moet duidelijker worden dat 30 kilometer de limiet is en er komt meer verlichting.

Sinds de herinrichting van het Stationsplein, die 20 miljoen euro kostte, klagen fietsers, voetgangers en automobilisten dat het er niet veilig is. Ook buschauffeurs van Arriva vinden het door de drukte onveilig.

Belijning

Omdat voor het station een shared space-achtige inrichting is gekomen, loopt het autoverkeer regelmatig vast. ,,De gedachtengang achter de nieuwe inrichting komt nog niet uit de verf. Het leidt soms tot onveilige situaties’’, laat Arriva weten. Sinds de opening van het vernieuwde stationsgebied, in december, is er overigens geen enkel ongeluk gemeld, leert navraag bij de gemeente.

De gemeente wil nu duidelijker aangeven dat het stationsgebied een 30-kilometerzone is. Daarnaast wordt het fietspad duidelijker belijnd, zodat automobilisten beter zien dat kruisende fietsers voorrang hebben.

Foutparkeren

Ook komen er fietssymbolen. ,,Daarmee hopen we ook iets tegen het foutparkeren te doen’’, zegt woordvoerder Tjalling Landman. Veel auto’s die passagiers afzetten, parkeren midden op het fietspad. ,,Daarvan hebben fietsers hinder’’, aldus Landman. Om het stationsgebied ’s avonds overzichtelijker te maken, wordt de verlichting verbeterd. Ook komen er kattenogen in de rijbaan.bron-lc