Buitenpost – Dinsdagmiddag heeft een ernstig ongeval plaats gevonden op de Bregeloane bij Buitenpost. Hierbij kwam een vrouw om het leven en een man gewond. Het ongeval vond plaats even voor half zes. Volgens een getuige raakte een auto uit de bocht en kwam doordoor in aanrijding met een tegemoet komende auto. Agenten van een toevallig naderende politieauto zagen het voorval gebeuren en boden gelijk eerste hulp. Lees meer..

De derde editie van de Friese Big Jump Schoon Water Party ging woensdag 9 juli, klokslag 14.00 uur, in De Grote Wielen bij Leeuwarden van start. Met de ‘grote plons’ wordt in heel Europa aandacht gevraagd voor het belang van schoon (zwem-)water voor mens en natuur. Om te bekrachtigen dat het ook Fryslân serieus is maakten Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân, Friese Milieu Federatie, Hiswa, Recron, Watersportverbond, Staatsbosbeheer, Marrekrite en de VFG (Vereniging Friese Gemeenten) bekend dat zij het voornemen hebben een zwemwaterconvenant op te stellen. Hierin verklaren ze zich gezamenlijk in te willen gaan spannen het (zwem-) water nog schoner te krijgen en te houden. Onder meer door maatregelen te nemen die nodig zijn om de officiële zwemwaterlocaties in Fryslân in 2015 te laten voldoen aan de nieuwe Europese Zwemwaterrichtlijn. Lees meer..